• Disciplina "Metodologia cercetării" are ca scop familiarizarea studenţilor masteranzi cu noţiunile de bază specifice domeniului cercetării ştiinţifice, metodele folosite în practica cercetării ştiinţifice, precum şi cu etapele concrete de realizare a unei cercetări. Practic, se urmăreşte dobândirea cunoştinţelor generale necesare utilizării metodelor moderne de documentare, asimilării noţiunilor teoretice aplicabile în cercetare şi a regulilor referitoare la punerea în valoare a rezultatelor cercetării. În final, studentul masterand trebuie să posede cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru înţelegerea şi elaborarea lucrărilor științifice, specifice domeniului ingineresc.

 • Conţinutul tematic al cursului:

  1. Elemente introductive de Computer Aided Engineering
  2. Integrarea CAE in intreprindere
  3. Modelarea si simularea procesului de productie la diferite nivele
  4. Infrastructuri informatice
  5. Standarde în ingineria intreprinderii;
  6. Abordări şi produse informatice în ingineria de sistem în inteprindere.

 • Cursul Sisteme Informatice pentru Mediul Industrial introduce studenţilor conceptele şi deprinderile necesare analizei şi proiectării sistemelor informatice industriale.

  Obiectivul principal al acestui curs îl reprezintă introducerea unei varietăţi de aplicaţii software folosite de analişti de sistem şi de proiectanţi în vederea gestionării proiectelor, analizarea şi documentarea sistemelor, proiectarea unor noi sisteme şi implementarea acestora.

  Activitatea desfăşurată la Sisteme Informatice pentru Mediul Industrial include următoarele teme:

  • Bazele analizei de sistem;
  • Procesul analizei de sistem;
  • Elemente esenţiale pentru proiectarea unui sistem;
  • Inginerie software şi implementarea sistemelor.
  • Modelarea sistemelor informatice folosind limbajul UML.

 • Conţinutul tematic al cursului:

  1. Decizii şi decidenţi;
  2. Metode sistematice de asistare a deciziilor (I);
  3. Metode sistematice de asistare a deciziilor (II);
  4. Conceptele SSD.
 • Structură / conţinut:

  1. Interferenţa strategie, programe, proiecte. Documentaţii de proiect (strategia şi principalele sale caracteristici, programele în sistemul strategie – proiect, sinergia proiectelor, deschiderea competiţiilor, condiţiile de eligibilitate a proiectelor, elaborarea, selecţia, comunicarea şi auditul proiectelor).

  2. Cercetare şi proiecte tehnice. Premise teoretice ale proiectelor şi ale managementului proiectelor tehnice (conceptul şi particularităţile unui proiect, tipologia proiectelor, obiectivele managementului proiectelor tehnice, reguli de bază în managementul proiectelor tehnice, ciclul de viaţă al produselor proiect, etica managerială în activitatea de proiect, elemente de management ale proiectelor de cercetare).

  3. Modelarea şi simularea în managementul proiectelor. Riscul în managementul proiectelor tehnice (modelarea sistemică, metode utilizate în managementul de proiect - metoda drumului critic, metoda PERT, metoda / diagrama Gantt -, riscul în elaborarea şi gestiunea unui proiect).

  4. Metode de lucru în managementul proiectelor tehnice. Planificarea şi costurile unui proiect (analiza funcţională, structura arborescentă a produselor, metode de bază în managementul proiectelor, mentenanţei şi calităţii totale (AMDEC), gestiunea costurilor, bugetul proiectului).

  5. Cultura organizaţională în managementul proiectelor (conducerea unui proiect, managementul echipei de lucru, aspecte specifice psiho-sociale).

 • NOŢIUNI DE PRODUCŢIE

  MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI

  GESTIUNEA STOCURILOR

  TEHNICI DE GESTIUNE A PRODUCŢIEI

  ORDONANŢARE

  FUNCTIA DE PREVIZIUNE

  OPTIMIZAREA şi PLANIFICAREA PRODUCŢIEI

  ORGANIZAREA UNUI ATELIER

  TEORIA COZILOR DE AŞTEPTARE

  REŢELEPETRI


  • Introducere in TPM
  • KOBETSU KAIZEN
  • JISHU – HOZEN (Mentenanţă autonomă)
  • Mentenanta Planificata
  • Instruire - TPM
  • HINSHITSU - HOZEN
  • TPM in birouri
  • Siguranta, Securitate, Mediu
  • 5 S
  • Ierarhizarea sistemelor informatice de conducere în mediu industrial
  • CAN BUS
  • PROFIBUS
  • ETHERNET
 • Sistemele incorporate sunt sisteme de calcul care sunt parti componente a unor dizpozitive speciale. Functie de caracteristicile in ansamblu a echipamentului sistemele
  incorporate au un inalt grad de optimizare funtie de particularitatile ansamblului in care sunt integrate. In mod traditional sistemele incorporate sunt utilizate in cadrul sistemelor de masura si control al proceselor. Ca efect al marii dezvoltari ale circuitelor integrate in momentul de fata conducerea a numeroase aplicatii complexe isi gasesc solutiile (pot fi rezolvate) prin utilizarea sistemelor incorporate. Pentru a fi capabile sa sustina rezolvarea problemelor de conducere sistemele incorporate sunt echipate cu diferite tipuri de cicuite.

 • Obiectivele disciplinei:

  a. Însusirea notiunilor fundamentale privind notiunile de CAD/CAM/CAE, Realitate Virtuală şi Prototipizare Vizuală. Familiarizarea cu problemele specifice ale Realităţii Virtuale in domeniile ingineriei industriale.

  b. Cunoasterea domeniului inteligentei artificiale pentru a utiliza calculatoarele intr-un mod mai eficient. Intelegerea principiilor care fac inteligenta posibila.

 • Disciplina Comanda Avansata si Supervizarea Sistemelorpropune studentilor masteranzi solutii moderne de conducere a sistemelor complexe bazate pe implementarea tehnicilor informaţionale oferite de sistemele de calcul.

  Se studiaza in acest context modele de sisteme de supervizare, proceduri de descentralizare si descompunere a acestora in subsisteme accesibile metodelor inteligente de conducere.

 • Disciplina Sisteme complexe de automatizare se adreseaza masteranzilor cu optiuni orientate spre teoria si practica sistemelor avansate.

  Cursul vizeaza tehnologii ce permit automatizarea unor scheme tehnologice, prin implementarea unor algoritmi performanti de reglare, cu un impact important asupra proceselor.

  Laboratorul are ca obiectiv formarea unor deprinderi practice, pentru studiul sistemelor complexe, automatizarea si optimizarea functionarii acestora.