• Upload documente disertatie 2012 sau materiale restante (sau care au suportat imbunatatiri). Nu exista parola.
 • Structura an universitar, orare, programare examene; Prezentare program master, competente, compatibilitate cu alte masterate, echipamente laborator; Dovezi acreditare

 • Accentul pică pe transformarea Wavelet şi aplicaţiile acesteia. Se utilizează pentru înţelegerea subiectelor toolbox-ul de Wavelet şi procesare de imagini al MatLab, iar temele de casă, constituite şi în teme de cercetare au la bază circuitele FPGA ale firmei Xilinx precum Spartan-3E şi Virtex 4
 • Se prezintă noţiunile fundamentale ale teoriei Sistemelor cu Evenimente Discrete (SED) cu aplicaţii în automatizări industriale sau sistemele de comunicaţii. Materialul oferă 3 capitole mari – automate finite deterministe, reţele Petri şi sisteme cu aşteptare, tehnicile şi aparatul matematic dezvoltate oferind suport pentru cursurile următoare. Pe lângă ORCAD şi Visual Petri, ca produse software în analiză, regăsim o interesantă aplicaţie în Visual Basic pentru un validator de bancnote, respectiv un prim protocol de comunicaţii, în acest caz SSP
 • Primul contact cu tehnologiile moderne de comunicaţii îl reprezintă, în cazul acestui program, accesul la canalul de comunicaţii prin evidenţierea modulaţiilor pentru semnale analogice şi digitale cu purtătoare sinusoidală sau tren de impulsuri precum şi tehnicile de acces multiplu. Se evidenţiază tehnologii precum FSK,PSK,QPSK,QAM sau FDMA,TDMA,CDMA,OFDM analiza schemelor fiind realizată în cazul aplicaţiilor de laborator prin utilizarea MatLab şi a  machetelor didactice COM3Lab ale firmei Laybold.
 • Una din intenţiile fundamentale ale programului propus este de formare de competenţe în zona de proiectare circuite electronice, sperând într-o posibilitate ca absolventul să poată fi integrat în zona selectă a firmelor de proiectare. În acest sens regăsim 2 cursuri fundamentale, îndreptate spre microelectronică şi probleme specifice în proiectarea circuitelor de prelucrare de semnal, în tehnologie CMOS.  Competenţele clare ale titularului de curs, profesor conducător de doctorat, oferă premisele unui act didactic şi a unuia în zona de cercetare de calitate. Sunt abordate probleme precum – protecţia chip-urilor contra descărcării de sarcină electrostatică, reţele de distribuţie de clock, comportament la variaţia cu temperatura, etc. Simulările se realizează în S-Edit si L-Edit.
 • Dezbaterea unui subiect impus.

 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
  Analiza imaginilor a devenit extrem de importantă în domeniul comunicaţiilor, transportul fluxurilor multimedia, audio, video, date în sincronism, în condiţii specificate de întârziere fiind doar un astfel de exemplu. Există prelucrări de imagini remarcabile care oferă suport pentru multe zone de cercetare, tehnicile de analiză şi rezultatele acestora fiind spectaculoase. Întâlnim astfel – segmentare, restaurare, demozaicare, etc, sau watermarking extrem de bine cotat în acest moment şi pentru anii următori în cercetarea internaţională. Se utilizează MatLab ca produs software pentru aplicaţiile de laborator.
 • Aplicaţiile pe care telefonul mobil şi nu numai le poate rula se datorează în cea mai mare măsură, Procesorului Digital de Semnal (DSP) cu care este înzestart, procesor care a devenit din ce în ce mai mic, mai rapid, mai deştept mai puternic. Complexitatea aplicaţiilor multimedia (voce, date, video), controlul circuitelor aferente (display, tastatură, caduri de interfaţare, porturi multiple WiFi, Bluetooth, GSM, etc), oferă suport de dezbatere în cadrul cursului şi în special laboratorului. Existenţa plăcilor de dezvoltare specializate ale firmei Analog Devices, ce utilizează procesoare ADSP 2181, TigerSHARK 21369 şi mai ales Blackfin BF 533, BF 537, BF 561, BF 527, BF548, a software-ului Visual DSP cu licenţă de server şi a modulului LabView Embedded de interconectare la Visual DSP, permit dezoltarea unei palete largi de aplicaţii în laborator sau/şi zona de cercetare.
 • Disciplina propune subiecte care pot fi uşor percepute din acronimele – WLAN, Bluetooth, GSM, UMTS, WiMAX, Ad HOC, VoIP, GPRS, acronime ce exprimă sisteme de comunicaţii moderne ce acoperă standarde precum 802.11, 802.16 şi nu numai. Configurarea router-elor wireless, interfeţe grafice în J2ME, operarea şi managementul unei reţele VoIP, transmisia datelor de telemedicină prin GPRS sau caracteristicile modulaţiei OFDM sunt subiecte pe care le propunem în scopul creerii de competenţe în Planificarea, dimensionarea şi proiectarea reţelelor pe suporturi heterogene.
 • Se evidenţiază etapele proiectării unui circuit integrat mixt în tehnologie CMOS. Ne referim aici la stabilirea tensiunii de alimentare şi alegerea tehnologiei, stabilirea floor-planului circuitului, adaptarea schemelor electronice, la proiectarea părţilor analogice şi a celor logice. Stăpânirea tehnicii de proiectare a layout-ului, realizarea unei comparări LVS şi interpretarea modificărilor de performanţe sau evaluarea abaterilor de proces ale schemelor proiectate prin test la cornere sunt competenţe specifice instrumental-aplicative pentru disciplina ce urmează a fi studiată.
 • Zona upload: propunere tema de cercetare, deviz antecalcul, CV european, raport de activitate sem II, deviz postcalcul  si raport cercetare.
 • Se introduc noţiuni de compresie, criptare, protecţie la erori, codare de linie elemente definitorii pentru orice arhitectură de sistem/protocol de comunicaţii actuală.  Întinderea relativ restrânsă a cursului este compensată de numărul semnificat de aplicaţii de laborator care, prin intermediul unor produse software/hardware precum Visual Basic/C++, MikroC şi microcontrolere, ORCAD sau machete Leybold permit dezvoltarea unei game largi de aplicaţii: compresie Huffman, criptare AES, codare Hamming, coduri AMI, pentru a oferi doar câteva exemple. 
 • Elementul central îl constituie QoS pentru diferite reţele de telecomunicaţii. Sunt evidenţiate tehnologii pentru reţele fixe (PDH, SDH, ATM, MPLS) si sisteme de comutatie digitale (EWSD si ALCATEL) punctând elemente precum: arhitectură, capabilităţi, semnalizare, routare, controlul traficului şi congestiei. Modelarea reţelelor şi analizele de trafic au ca suport OPNET în varianta academică IT Guru - versiunea academica.
 • Deoarece mediul industrial propune ca soluţii pentru aplicaţiile distribuite comunicaţii pe cablu sau wireless, iniţierea masterandului în acest domeniu complex, este una din ţintele programului de masterat propus. Diferitele tipuri de interfeţe mai vechi (RS-232, RS-485),  sau mai noi (CAN, GPIB, AS, I2C), şi multitudinea de protocoale ModBUS, PROFIBUS, PROFINET, CAN, etc sunt subiectele propuse în a doua parte a disciplinei. Achiziţia de date şi prelucrarea acestora cu ajutorul microcontrollere-lor este primul subiect propus, analiza arhitecturii elementelor familiei MicroCHIP, poziţionate pe sisteme de dezvoltare precum EASYPIC5, BIGPIC5, DsPIC, PICPLCx, graduală fiind de un real interes. Transferul datelor prin ZigBee si GPRS reprezinta o extensie interesanta a subiectelor deja propuse.
 • Probabil cel mai atractiv curs al programului de masterat, cel care beneficiază de echipamentele cel mai scumpe şi mai performante, este cel de Codare şi Prelucrare Video. Sunt dezbătute diferite tipuri de arhitecturi de codare video – H.261, MPEG-1, H.263, MPEG-2, H.264, MPEG-4, MPEG-7, analizat fluxul video şi perfomanţele circuitelor codec. Pentru transportul fluxurilor prin Internet este evidenţiat protocolul RTP.
 • Zona upload: raport de activitate sem II, raport final de activitate, deviz postcalcul si raport cercetare.