• This course requires an enrolment key
  • Amplificatoare de semnal mic
  • Etaje de amplificare compuse
  • Amplificatorul diferential
  • Reactia negativa in amplificatoare
  • Amplificatoare operationale
  • Circuite de redresare
  • Stabilizatoare de tensiune
  • Oscilatoare RC, LC
 • This course requires an enrolment key
  - Bazele fizicii semiconductorului
  - Siliciu
  - Injectia de purtatori si procese de relaxare
  - Jonctiunea pn la echilibru termodinamic
  - Dioda cu jonctiune pn
  - Tranzistorul bipolar cu jonctiune (BJT)
  - Capacitor Metal-Oxid-Semiconductor (MOS)
  - Tranzistor cu efect de camp cu jonctiune (JFET)

  • Sisteme digitale-notiuni introductive.
  • Variabile şi funcţii logice. Funcţii logice elementare. Forme canonice. Proprietăţile funcţiilor logice.
  • Implementarea sistemelor digitale cu porti logice. Minimizarea functiilor logice prin diagrame Karnaugh.
  • Decodificatoare, demultiplexoare si multiplexoare.
  • Sumatoare, comparatoare si detectoare de paritate.
  • Circuite basculante bistabile asincrone si sincrone. Circuite numarator, circuite registru.
 • This course requires an enrolment key
 • Obiectivele disciplinei:

  • Aprofundarea cunostintelor privind arhitectura sistemelor de calcul: caracteristicile setului de instructiuni, evaluarea performantelor, organizarea memoriei, tehnici de procesare paralela (pipeline si superscalare), procesoare VLIW, arhitecturi RISC, clasificarea arhitecturala Flynn, structura microprocesoarelor moderne si tendinte de viitor.

  • Dobandirea unor abilitati de programare in limbaj de asamblare.


 • Proiectat iniţial pentru a fi utilizat în administrarea programelor de dimensiuni mari, C++ nu are o limită de utilizare. El poate fi folosit pentru crearea unor obiecte ca editoare, baze de date, fişiere de personal sau programe de comunicare. Menţionăm, de asemenea, că atat programatorul sub WINDOWS cât şi programatorul sub UNIX va găsi în aceast curs noţiunile fundamentale necesare scrierii programelor în C++. Pentru cei interesati în crearea paginilor web şi a scripturilor, reamintim că C++ a stat la baza creării limbajului Java.

  Cursul se adresează în primul rând studenţilor din anul I de la toate specializările Facultăţii de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii ‘Valahia’ din Târgovişte.

 • Curs comun specializarilor: Electronica, Telecomunicatii, Automatica si Inf. Aplicata, anul 3.

 • Cursul este continuarea celui din semestrul 1, el cuprinzand notiuni de programare avansata. In prima parte se prezinta cateva tehnici de programare: recursivitate, backtracking, divide et impera, greedy impreuna cu aplicatiile acestora in probleme de cautare si optimizare. Aceste tehnici evidentiaza caracteristicile limbajului C++ ca limbaj de nivel inalt (in programarea software).

  In a doua parte, cursul prezinta cateva metode de alocare statica si/sau dinamica a memoriei interne a calculatorului, utilizand structurile de date specifice: stiva, coada, listele simple, listele duble, listele compuse, arborii, grafurile. Aplicatiile din aceasta parte demonstreaza forta limbajului C++ ca limbaj de nivel scazut (in programarea hardware).

  • Structurabilitatea sistemelor dinamice liniare
  • Analiza stabilitatii sistemelor liniare bucla inchisa pe baza criteriului lui NYQUIST si locul radacinilor
  • Analiza stabilitatii cu ajutorul caracteristicilor de frecventa de tip hodograf, amplitudine pulsatie, frecventa pulsatie
  • Controlabilitatea. Observabilitatea. Legi de comanda dupa stare. Alocabilitate. Estimatoare
  • Introducere in problematica reglarii. Problematica alegerii traductoarelor si elementelor de executie.
  • Caracterizarea obiectelor conduse. Modele matematice simplificate. Erori de modelare. Incertitudini.
  • Arhitecturi de S.R.A. cu unul si doua grade de libertate. Probleme ale realizarii obiectivelor reglarii. Indici de calitate ai sra, evaluarea performantelor in regim tranzitoriu si stationar.
  • Algoritmi conventionali pid. Influenta parametrilor de acord asupra performantelor sra.
  • Sinteza legii de reglare prin proceduri de alocare a polilor
  • Alegerea si acordarea regulatoarelor pid pentru procese lente si procese rapide.
  • Proiectarea sra pe baza caracteristicilor de frecventa.
  • Structuri de reglare conventionale.
  • Structuri avansate de reglare; structura cu predictie.