• This course requires an enrolment key
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
  Hidraulica este prezentată ca o disciplină care se ocupă de studiul mișcării și echilibrului corpurilor fluide, iar mecanica fluidelor este prezentată ca o disciplină în care sunt puse în evidență problemele generale ale echilibrului și mișcării corpurilor fluide, ca și influența reciprocă dintre fluide și corpuri solide.
  Metoda generală, aplicată în mecanica fluidelor constă în stabilirea ecuațiilor diferențiale ale fenomenelor și în integrarea acestor ecuații.
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key

  Deoarece mediul industrial propune ca soluţii pentru aplicaţiile distribuite comunicaţii pe cablu sau wireless, iniţierea studentului în acest domeniu complex, este una din ţintele disciplinei. Diferitele tipuri de interfeţe mai vechi (RS-232, RS-485), sau mai noi (CAN, AS), şi multitudinea de protocoale ModBUS, PROFIBUS, PROFINET, CAN, etc sunt subiectele propuse în a doua parte a disciplinei. Structura şi organizarea sistemelor informatice (stadiul cunoaşterii in domeniu, arhitectura sistemelor de conducere, stiva ISO-OSI, evoluţie, caracteristici procese monitorizate, implementări zonale), achiziţia de date şi prelucrarea acestora cu ajutorul microcon-trollere-lor constituie subiecte pentru partea I. Analiza arhitecturii elementelor familiei MicroCHIP, poziţionate pe sisteme de dezvoltare precum EASYPIC5, BIGPIC5, DsPIC, PICPLCx, graduală este de un real interes in cadrul orelor de laborator, iar transferul datelor prin ZigBee si GPRS reprezinta o extensie interesanta a subiectelor deja propuse.

  • Dezvoltarea durabila
  • Managementul energiei
  • Managementul surselor regenerabile
 • This course requires an enrolment key
  Surse primare de energie. Conversia energiei primare in energie electrica si termica  Distributia surselor de energie la nivel mondial. Securitatea alimentarii cu surse energetice la nivelul UE si Romaniei.  Sisteme energetice. Clasificarea centralelor electrice. Elementele caracteristice pentru centralele electrice  Consumul de energie electrica. Curbe de sarcina. Indicii care caracterizeaza functionarea centralelor electrice (putere, curba de sarcina, disponibilitate si fiabilitate). Centrale electrice. Cai de producere a energiei electrice din surse termice. Fluxurile de energie si masa intr-o centrala termoelectrica cu abur. Fixarea amplasamentului centralelor termoelectrice. Alcatuirea circuitului termic al centralelor termoelectrice.  Cogenerarea energiei electrice si termice. Generalitati. Scheme de centrale. Tipuri de consumatori de termoficare.Termoficarea urbana. Termoficarea industriala.
 • This course requires an enrolment key
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
 • This course requires an enrolment key
  Introducere în teoria liniilor electrice
  Ecuațiile liniilor electrice
  Scheme terminale pentru linii electrice
  Prelungiri și derivații ale liniilor electrice
  Linii electrice încărcate
  Terminații reactive și neliniare ale liniilor electrice
  Linii electrice în câmp magnetic
  Linii electrice în domeniul frecvență
  Analiza liniilor electrice în gol și scurtcircuit
  Sarcini arbitrare conectate la liniile electrice 
  Pierderi pe liniile electrice
 • This course requires an enrolment key
 • This course requires an enrolment key
 • This course requires an enrolment key
  • Transformatorul monofazat
  • Transformatorul trifazat
  • Masina asincrona
 • This course requires an enrolment key
  - Notiuni generale. Lichide utilizate in transmisiile hidraulice
  - Elemente de mecanica fluidelor specifice transmisiilor hidraulice
  - Constructia, functionarea, calculul si incercarea masinilor hidraulice volumice ale transmisiilor hidraulice
  - Pompe cu palete culisante
  - Pompe cu angrenaje cilindrice
  - Motoare hidraulice volumice rotative
  - Analiza performantelor masinilor hidraulice volumice rotative in regim stationar
  - Motoare hidraulice liniare si basculante
  - Incercarea masinilor hidraulice volumice
  - Elemente de reglare ale transmisiilor hidraulice. Elemente de reglare a presiunii
  - Elemente de reglare a debitului
  - Amplificatoare electrohidraulice
  - Servomecanisme mecanohidraulice
 • This course requires an enrolment key
  • Elemente de metrologie generala
  • Convertoare de intrare
  • Modalitati de afisare a informatiei
  • Vizualizarea, masurarea si inregistrarea marimilor variabile in timp
  • Aparate pentru masurari globale asupra semnalelor electrice
  • Masurarea puterii electrice
  • Masurarea energiei electrice
  • Masurarea rezistentei electrice
 • This course requires an enrolment key
 • This course requires an enrolment key
  • Centrale termoelectrice
  • Turbine 
  • Instalatii de cazane cu abur
  • Instalatii de turbine 
 • Programe de proiectare asistată de calculator – EDSA
  Pachete de programe pentru modelareaşi simularea reţelelor electrice
  Interfaţa de proiectare de tip CAD
  Stabilirea parametrilor de program specifice modelării şi alegerea bibliotecilor de lucru
  Prezentarea generală a modulelor numerice de modelare a reţelelor electrice
  Modul de analiză a funcţionării în sarcină
  Modul de analiză a funcţionării în regim de scurtcircuit
  Modul de calcul al circulaţiilor de putere activă şi reactivă
  Interfaţa rezultatelor şi metode de verificare a parametrilor de calitate a energiei electrice
 • This course requires an enrolment key
  Fundamentele sistemului electroenergetic.
  Calcularea parametrilor liniilor electrice.
  Capacitatea liniilor de transport.
  Performanţele liniilor electrice.
  Aspecte mecanice ale liniilor electrice.
 • This course requires an enrolment key
  Concepte şi definiţii ale noţiunilor generale de termodinamică aplicată
  – Sistem termodinamic,parametrii de stare,postulatele termodinamicii, ecuaţia caracteristică de stare, coeficienţi
  termodinamici, stare normală, procese termodinamice, căldura şi lucrul mecanic, diagramamecanică, agentul de lucru
  - Primul principiu al termodinamicii – energia internă, legea conservăriişi transformării energiei, Legea lui Joule
  - Gazul perfect. Procese termodinamice ale gazului perfect.
  Legile gazului perfect, amestecuri de gaze perfecte, transformări termodinamice ale gazului perfect
  - Principiul al doilea al termodinamicii
  – Procese reversibile şi ireversibile, transformări închise sau cicluri termodinamice, maşini termice, ciclul Carnot, formulările principiului II al termodinamicii, entropia, metode de analiză a proceselor termodinamice
  - Principiul al treilea al termodinamicii
  - Gaze reale – caracteristici, ecuaţii caracteristice, gazul Van Der Waals, ecuaţiile calorice de stare ale gazelor reale
  - Dinamica gazelor şi a vaporilor – ecuaţiile fundamentale ale curgerii fluidelor, curgerea prin conducte, curgerea prin ajutaje, măsurarea debitelor de fluide
  - Aerul umed – marimile termofizice ale aerului umed, diagrama h-x ale aerului umed, transformări ale aerului
  umed, metode experimentale pentru determinarea parametrilor aerului umed, uscarea
  - Arderea combustibililor – compoziţia combustibililor, puterea calorică, bilanţul material al proceselor de ardere, diagrama entalpie – temperatură, controlul arderii
 • This course requires an enrolment key
  • Ecuatiile diferentiale ale conductiei termice
  • Conductia termica unidirectionala in regim constant
  • Conductia termica in regim tranzitoriu
  • Elemente de baza ale convectiei termice; convectia libera
  • Condensarea; Radiatia termica
 • This course requires an enrolment key
 • This course requires an enrolment key
 • This course requires an enrolment key
  Calculul necesarului de caldura pentru incalzire. Pierderi de caldura prin suprafetele ce marginesc incaperea. Pierderi de caldura prin iesirea aerului incalzit din interiorul unei incaperi datorita neetanseitatilor la elementele de constructie. Caracteristica termica de incalzire a cladirii. Temperatura interioara de calcul. Temperatura minima conventionala exterioara pentru încalzire. Caldura degajata de diferite surse (oameni, mecanisme si motoare electrice, iluminat, infiltratii exterioare). Caldura primita de la radiatia solara.Caldura necesara atingerii regimului de incalzire stationar. Necesarul de caldura pentru incalzirea unei incaperi. Curba clasata anuala a necesarului de caldura. Tipuri de cladiri de locuit. Parametrii de calcul pentru necesarul de caldura. Coeficienti global de transfer de caldura. Coeficienti specifici de necesar de caldura de calcul. Indici specifici de consum anual de caldura. Necesar de caldura pentru producerea apei calde de consum (a.c.c.). Eficienta energiei in cladiri in Romania comparativ cu UE. Incalzirea cu apa calda si fierbinte. Clasificarea sistemelor de incalzire. Sisteme de alimentare descentralizata cu caldura pentru incalzire si a.c.c. Parti componente. Microcentrale. Descrire. Schema de functionare. Caracteristici tehnice. Instalatii interioare de incalzire. Dimensionarea corpurilor de incalzire. Radiatoare. Caracteristici tehnice ale radiatoarelor moderne. Stabilirea numarului optim de elementi. Incalzirea prin pardoseala cu apa calda. Descriere. Caracteristici. Materiale moderne pentru conducte lainstalatiile de incalzire interioare. Robinete termostatice. Alimentarea centralizata cu energie termica pentru incalzire si a.c.c. Structura sistemelor de termoficare Sarcina termica a urbana. Sarcina termica industriala. Indicatori tehnico-economici ai termoficarii :coeficient de termoficare, indice de termoficare, economia de combustibil realizata in termoficare. Resurse energetice secundare (RES). Resurse energetice recuperabile (RER), Directiile de recuperare RES, eficienta recuperarii RES.Limitele recuperarii RES. Recuperarea caldurii gazelor de ardere