• Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi  Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere
 • Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi  Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere
 • Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi  Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere
 • Acest curs poate fi vizualizat de utilizatori neînregistraţi  Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere

 • Obiectivele disciplinei:

  • Aprofundarea cunostintelor privind arhitectura sistemelor de calcul: caracteristicile setului de instructiuni, evaluarea performantelor, organizarea memoriei, tehnici de procesare paralela (pipeline si superscalare), procesoare VLIW, arhitecturi RISC, clasificarea arhitecturala Flynn, structura microprocesoarelor moderne si tendinte de viitor.

  • Dobandirea unor abilitati de programare in limbaj de asamblare.


 • Obiectivele disciplinei:

  • Ramura a stiintei, Mecatronica este prin excelenta multidisciplinara, imbinand print-un ansamblu cunostintele din Teoria mecanismelor, Dinamica sistemelor mecanice, Actionari (electrice, hidraulice, pneumatice), Informatica, Automatica, Calculatoare, Masini-unelte, Dispozitive si Scule, Tehnologia constructiilor de masini, Organizarea intreprinderilor industriale etc.

  • Construirea unei asemenea ramuri este o necesiate obiectiva, care reflecta cerintele impuse de progresul tehnic, disciplinele stiintifice componente neputand da raspunsuri decat partiale, incomplete problematicii concrete puse de evolutia rapida a fabricatiei industriale in directia automatizarii flexibile.

  • Sisteme de numeratie 
  • Elemente de aritmetica binar 
  • Circuite numerice cu mai multe iesiri I 
  • Circuite numerice cu mai multe iesiri II 
  • Circuite basculante bistabile
  • Implementarea automatelor finite elementare 
  • Proiectarea automatelor cu stari finite
  • Memorii ROM, PROM
  • Memorii RAM, DRAM, FRAM, FLASH
  • CPLD
  • FPGA 
  • Logica MOS, TTL
  • Notiuni practice de proiectare a circuitelor integrate

 • Obiectivele disciplinei

  Disciplina se axează pe problemele fundamentale ale teoriei matematice a sistemelor dinamice şi ale teoriei sistemelor automate multivariabile. Aceasta constituie baza formării concepţiei sistemice şi a pregătirii teoretice a inginerului automatist. Are caracter teoretic şi aplicativ, de informare cu cele mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice şi de formare în sensul utilizării acestor rezultate în activitatea inginerească, în sensul proiectării, realizării şi utilizării sistemelor automate multivariabile.

 • Obiectivele disciplinei

  Disciplina se axează pe problemele fundamentale ale teoriei matematice a sistemelor dinamice şi ale teoriei sistemelor automate multivariabile. Aceasta constituie baza formării concepţiei sistemice şi a pregătirii teoretice a inginerului automatist. Are caracter teoretic şi aplicativ, de informare cu cele mai noi rezultate ale cercetării ştiinţifice şi de formare în sensul utilizării acestor rezultate în activitatea inginerească, în sensul proiectării, realizării şi utilizării sistemelor automate multivariabile.
 • Activitate de colaborare cu scopul de a lărgi orizontul tehnico-ştiinţific al studenţilor.

 • Obiectivele disciplinei:

  • Insusirea structurii sistemului flexibil de fabricatie.

  • Analiza structural-functionala a sistemelor de fabricatie flexibila.

  • Utilizarea sistemelor flexibile cu roboti industriali in industrie.

  • Realizarea principiilor de construire a celulelor de fabricatie flexibila.

 • Obiectivele disciplinei:

  • Cunoasterea conceptelor fundamentale de robotică, în general, şi de sisteme de fabricaţie flexibilă.

  • Monitorizarea funcţionării unui sistem flexibil de fabricaţie, în diferite domenii de activitate industrială.

  • Crearea deprinderilor de înţelegere, folosire, proiectare şi implementare a sistemelor de fabricaţie flexibilă.

 • Obiectivele disciplinei:

  • Formarea studentilor ca specialişti care să poată analiza funcţionarea şi utilitatea introducerii unui robot industrial în industrie, în general, precum şi în industria cu pondere electromecanică, în special.

  • Se urmăreşte însuşirea de către studenţi a principiilor de conducere / comandă a roboţilor industriali, a metodelor ce permit integrarea acestora în sisteme flexibile de fabricaţie, cu aplicaţii directe în industrie.

 • Cursul se adreseaza studentilor din anul IV specializarea Automatica si are ca scop insusirea ingineriei programarii in Java.

  Invatarea limbajului se va face in mai multe etape: pornind de la elementele sintaxei de baza (operatori, tipuri primitive, instructiuni de control), continuand cu programarea obiectuala si cu initierea in programarea grafica cu ajutorul bibliotecii SWING. In ultima parte a cursului se va face o introducere in programarea Web in Java.

  Aplicatiile de laborator vor fi dezvoltate sub mediul integrat Eclipse.
 • Cursul Inteligenta artificiala trateaza aspecte teoretice si practice ale inteligentei artificiale si are ca scop formarea unei priviri de asamblu asupra disciplinei si a principalelor subdomenii ale acesteia.
  Se urmareste insusirea de catre studenti a principiilor de baza ale inteligentei artificiale si a abordarilor algoritmice asociate. Acestia vor avea cunostinte despre aplicatii ale inteligentei artificiale cat si despre limbajul de programare Matlab (Fuzzy Logic Toolbox si Neural network Toolbox).


 • wide eyesAcesta este cursul de IRA2-EA4/Sem.1.Se refera la comanda numerica . El continua, pentru comanda cu un calculator,ceea ce deja stiti de la comanda analogica , adica IRA1 din anul 3.
  Site-ul este organizat in 3 foldere :curs,laboraor si probleme.
  In fiecare folder exista cate un fisier -marcat cu IMP_ in titlu.Acestea sunt fisierele principale dupa care se desfasoara intreaga noastra activitate.Functia lor este sa clarifice lucrurile mai prost explicate din curs.
  Cateva fisiere sunt ajutatoare . Cand ele au o legatura cu directia principala va voi spune .Mai exista inca o groaza de alte fisiere ce nu vor fi nici pomenite.Si de ce sunt acolo totusi? Eu va doresc sa aflati singuri -chiar daca ele nu au nici un fel de legatura cu examenul.
  In general , intregul continut al site-ului este free .
  Nu uitati insa ca folosirea informatiei , fara a indica sursa ei , este incorecta.
  Parola de acces in site o voi da eu la primul curs .
  Help-ul pentru Moodle este aici : http://docs.moodle.org/24/en/?lang=en
  Dar pastrati-va puterile pentru curs si mai ales nu uitati sa va logati cu adresa corecta de mail-caci trebuie sa confirmati contul. big grin
 • Cursul se adreseaza studentilor anului 4. El completeaza cele invatate la cursul de ASCN.
  Limbajul folosit este VHDL iar mediul de dezvoltare este de la ALDEC.
  Indicatiile de la disciplina IRA2 sunt in intregime valabile si aici.
 • Pentru accesarea acestui curs este nevoie de o cheie de înscriere

  Cursul se adresează studenţilor din anul III de la specializarea Automatică și informatică aplicată, Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației din cadrul Universităţii ‘Valahia’ din Târgovişte.

  Obiectivele disciplinei:

  - prezentarea noţiunilor fundamentale şi specifice modelarii sistemelor mecatronice

  și a structurii acestora;

  - modelarea produsului mecatonic, a comportamentului acestuia aflat în diverse condiţii

  de solicitare şi de mediu.

 • Obiectivele disciplinei:
  1. Insusirea principalelor notiuni de Programare Orientata Obiect si Programare Vizuala
  2. Programarea obiectuala in mediul Smalltalk
  3. Familiarizarea cu mediul de programare Visual C++
  4. Proiectarea aplicatiilor vizuale utilizand clasele MFC si resursele puse la dispozitie de mediul de programare
  5. Gestionarea BD prin intermediul interfetelor grafice
 • Obiectivele disciplinei sunt: Cunoaşterea conceptelor fundamentale de robotică, în general, precum şi a cunoştinţelor de sisteme flexibile de fabricaţie, în particular; Prezentarea locului şi rolului sistemului de acţionare în cadrul sistemului robotic; Prezentarea structurii generale a unui sistem de acţionare, în particular cea a unui robot; Abordarea, din punct de vedere constructiv, şi funcţional, a tipurilor „convenţionale” de acţionări, precum şi a celor „neconvenţionale”, particularizarea pe sisteme robotice. Cunoaşterea tendinţelor actuale în domeniul acţionărilor; Abordarea, din punct de vedere constructiv, şi funcţional a sistemelor de conducere aplicate în Robotică; Monitorizarea funcţionării unui robot, în diferite domenii de activitate industrială; Crearea deprinderilor de înţelegere, folosire, proiectare şi implementare a roboţilor industriali.
 • Sistemele de operare sunt considerate unele din cele mai complexe aplicații software realizate până acum. Acestea se găsesc instalate pe calculatoare personale, servere, tablete, telefoane, echipamente de rețea, imprimante, camere foto/video, automobile și multe altele. Obiectivul general al acestui curs îl reprezintă formarea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea funcţiilor, tipurilor şi mecanismelor generale utilizabile în sistemele de operare.

 • Consideratii generale. Modelul unui sistem de comunicatii · Elaborarea ştiinţifică a conceptului de informaţie. Entropia informatională. Caracterizarea entropică a sistemelor de transmitere de date. Caracterizarea entropică a canalelor de comunicatie. Canale continue · Codarea si decodare pe canale fără perturbatii. Codarea si decodarea pe canale perturbate. Coduri detectoare si corectoare de erori · Detectie si Estimare.