• Numărătoare asincrone, sincrone, presetabile, înainte-înapoi; aplicaţii
  • Memorii ROM, RAM - structură, parametrii, diagrame temporale
  • Circuite logice secvenţiale - modele, implementare
  • Circuite logice programabile - CPLD, FPGA
  • Familii de circuite logice - TTL, CMOS, ECL; circuite de interfaţă
 • This course requires an enrolment key
  • Magistrale de camp industriale - model de referinta de protocol
  • Interfete de comunicatie RS232, RS485
  • Magistrala si protocol MBUS
  • Magistrala si protocol CAN
  • Magistrala si protocol I2C
  • Magistrala si protocol GPIB
  • Magistrala BITBUS
  • Magistrala PROFIBUS
  • Interconectarea unitatilor de procesare 
  • Aplicatii in C, Visual Basic sau dedicate 
  • Sisteme de achizitii de date
  • Studiul circuitelor de conditionare a semnalelor (1)
  • Studiul circuitelor de conditionare a semnalelor (2)
  • Analiza CNA utilizate la SDA
  • CAN utilizate la SDA (1)
  • CAN utilizate la SDA (2)
  • Analiza circuitelor de esantionare si memorare
  • Structura si functionarea unui sistem de prelucrare numerica - principii generale
 • This course requires an enrolment key

  1. Circuite integrate – definiţie, clasificare, structura, parametrii şi caracteristici
  2. Amplificatoare operationale – definiţie, clasificare, structuri, parametrii.
  3. Amplificatoare operationale - schema electrică internă, descriere blocuri funcţionale, calcul parametrii.
  4. Răspunsul în frecvenţă în buclă închisă. Timpul de creştere. Viteza de variaţie a semnalului de ieşire (SR)
  5. Stabilitatea amplificatoarelor cu reacţie. Compensarea în frecvenţă. Zgomotul în A.O. Rejecţia modului comun
  6. Caracteristici Bode - tipuri, descriere funcţională, calcul parametrii.
  7. Comparatoare - descriere, clasificare.
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
  • Sistemul instrumentatiei biomedicale
  • Electrozi
  • Amplificatoare de instrumentatie
  • Electrocardiografie (ECG)
  • Electroencefalografie (EEG)
  • Electromiografie (EMG)
  • Aparate electronice pentru diagnostic functional
  • Aparatura electronica pentru laborator
  • Să facă distincţie între elemente de circuit electric şi componente fizice, între circuite active şi pasive, între circuite liniare şi neliniare.
  • Să identifice componentele electronice pasive.
  • Să cunoască semnificaţia parametrilor componentelor pasive.
  • Să determine proprietăţile componentelor pasive.
  • Să analizeze şi să proiecteze circuite simple cu componente pasive.

 • This course requires an enrolment key
  • Caracterizarea semnalelor
  • Modelarea canalelor de comunicatii - analiza, distorsiuni, zgomote, etc
  • Caracteristicile canalelor de comunicatie
  • Fibra optica
  • Masuratori si echipamente de masurare
 • This course requires an enrolment key

  Sisteme de I/E · Structura unui sistem de I/E · Tipuri de echipamente periferice . Tipuri de echipamente periferice · Module de I/E · Transferul programat. Transferul prin întreruperi. Transferul prin acces direct la memorie (DMA) . Transferul prin procesoare de I/E · Consideraţii electrice · Magistrale sincrone şi asincrone. Arbitrajul de magistrală. Magistrala VME. Magistrale locale. Magistrala PCI . Variante ale magistralei PCI. Magistrale seriale: I2C, USB, IEEE 1394 · Cristale lichide . Principiul afişajelor cu cristale lichide. Elemente constructive . Afişaje color . Metode de adresare . Tipuri de afişaje cu matrice pasivă . Tipuri de afişaje cu matrice activă · Structura unui adaptor video. Funcţionarea circuitului RAMDAC . Reprezentarea culorilor . Memoria video . Acceleratoare grafice . Acceleratoare 3D . Interfaţa AGP . Preluarea şi redarea imaginilor video · Clasificarea discurilor optice · Standarde pentru discurile optice · Suportul fizic al discurilor compact · Organizarea şi codificarea datelor · Unitatea CD-ROM · Tipuri de discuri compact · Discuri DVD · Discuri HD-DVD şi Blu-ray

  • prof.dr.ing. Sima Ion, conf. Andrei GHEORGHE: Ion Sima
  • prof.dr.ing. Sima Ion, conf. Andrei GHEORGHE: Andrei Gheorghe
  This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
 • This course requires an enrolment key
  • Notiuni elementare de optica 
  • Fibra optica
  • Emitatoare optice
  • Receptoare optice
  • Zgomotul traductorilor electro-optici utilizati in optoelectronica
  • Dispozitive optice pasive 
  • Fotorezistoare 
  • Lasere 
  • Comunicatii pe fibra optica 
  • Cabluri de fibre optice 
  • Sisteme de transmisie pe fibre optice 
  • Elemente de proiectare sistemica a legaturii pe fibra optica
  • Calculul puterii cuplate in fibra optica
  • Prezentarea mediului de lucru Matlab 
  • Introducere in programarea Matlab 
  • Operatii cu vectori si matrici in Matlab 
  • Prelucrarea datelor si calculelor statistice 
  • Instructiuni si functii de control 
  • Reprezentari grafice 2D. Operare siruri de caractere.
  • Interpolarea si aproximarea datelor. Operare siruri de caractere.
  • Functii de reprezentare grafic 2D si 3D in Matlab. Construirea interfetelor grafice interactive. 
 • This course requires an enrolment key
 • Procesoare de Semnal - Familia Analog Devices (ADSP 2181, BF533, BF537, BF561)
 • Programarea orientată pe obiecte (POO) este o tehnică de programare care tratează programele ca pe o colecţie de obiecte, înlocuind listele simple de instrucţiuni sau apelurile de proceduri cu unităţi individuale de cod care interacţionează între ele. Obiectele POO sunt de regulă reprezentări ale obiectelelor din viaţa reală, aplicaţiile realizate fiind mai uşor de înţeles, de depanat şi de dezvoltat decât aplicaţiile în limbaje procedurale.
  Principalele teme abordate la acest curs sunt: Limbaje orientate pe obiecte – evoluție, caracteristici; Principiile programării orientate pe obiecte; Clase şi instanţe; Sistemul Smalltalk; Expresii Smalltalk; Blocuri şi structuri de control; Biblioteca de clase Smalltalk; Operaţii cu numere; Colecţii neordonate; Colecţii secvenţiabile; Crearea interfeţelor. Modelul MVC; Proiectarea aplicaţiilor orientate pe obiecte;
 • This course allows guest users to enter  This course requires an enrolment key
  • Caracteristicile retelelor si protocoalelor de comunicatie 
  • Ierarhia digital plesiocrona PDH
  • Ierarhia digital sincrona SDH
  • Modul de transfer asincron ATM
  • Gestiunea retelei ATM
  • Protocoale si interfete de semnalizare

  • Reteaua HiPPI
  • Reteaua Fibre Channel
  • Reteaua Gigabit Ethernet
  • Reteaua MPLS
 • This course requires an enrolment key
  • Retele celulare
  • Tehnici de acces multiplu (FDMA, TDMA, CDMA) 
  • Retele cordless, trunked 
  • Sisteme pentru comunicatii mobile (AMPS, NMT)
  • Tehnologii WLAN
 • This course requires an enrolment key
  • Tehnici de comutatie (circuite, cadre, pachete)
  • Functiile comutatiei digitale;
  • Comutatoare spatiale multistagiu (Clos)
  • Retele de comutatoare multi-stagiu (Banyan, Delta, Omega)
  • Comutatie temporala; comutatoare 
  • Comutatie spatial - temporala; comutatoare
  • Aplicatii. Probabilitati de blocare
  • ATM - Emularea serviciilor 
  • ATM - Rutarea PNNI 
  • ATM - Controlul traficului si congestiei
  •   FR - Frame Relay 
  • Simulare si analiza SPICE in mediul integrat Multisim, OrCAD, LTSpice
  • Tehnici de realizare PCB.
  • Interfete in JSE cu NetBeans 
  • Interfete in J2ME 
  • Conectivitate la baze de date MySQL prin PHP
  • Control utilizand diferite interfete - RS485, CAN si tehnologii de comunicatii - Bluetooth, ZigBee, GPRS 
  • Modulatia liniara (ML-BLD-PS, ML-MA, ML-BLU, ML-BLR, ML-MAQ) - analiza de semnal
  • ML - tehnici si circuite de modulare
  • ML - tehnici si circuite de demodulare
  • Modulatia exponentiala (MF, MP) - analiza de semnal
  • ME - tehnici si circuite de modulare
  • ME - tehnici si circuite de demodulare
  • Modulatia de impulsuri (MIA, MIP, MIT)
  • Modulatia Impulsurilor in Cod (MIC)
 • This course requires an enrolment key
  • Codecuri de linie binare
  • Codecuri de linie ternare
  • Interferenta intersimbol
  • Generare secvente pseudoaleatorii